Saturday, 8 May 2021

 அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,

நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் மே - 2021 இதழ் அக்ஷய திருதியைக் கெரண்டாடும் வண்ணம் தங்க நகைகளைச் சித்தரிக்கிறது. சிவனையும், திருமாலையும் பெரன்னாக வருணிக்கும் பாடல்கள் மாதம் ஒரு மந்திரமாக வெளியாகின்றன. ரேரபின் பானர்ஜியின் பசுமைப் பேரராளி வாழ்க்கை வரலாறு ஆழ்ந்த கவனத்திற்குரியது. ஒட்டப்பிடாரம் திருவிளக்குப் பூஜை முதலிய கேந்திரப் பணிகள் கடினமான சூழலில் நடத்தப்பட்டு இருப்பது பாராட்டுக்குரியது. 

வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!Saturday, 17 April 2021

 அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு, 

நமஸ்காரம். 

விவேகவாணியின் ஏப்ரல் - 2021 இதழ்  ஸ்ரீ ராம நவமியைக் கெரண்டாடும் வண்ணம் ஸ்ரீராமர் முதலிய திருமூவரை குகன் படகிலேற்றி கங்கையைத் தாண்டி எடுத்துச் செல்லும் வண்ணப் படம் வெளியாகிறது. இது கன்னியாகுமரி விவேகானந்தபுரம் ராமாயண தரிசனம் கண்காட்சியில் உள்ள படம் ஆகும். பெரும் புலவர் க. வெள்ளை வாரணாரின் பிரணவம் பற்றிய குறிப்பு அரியதெரரு ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை ஆகும். இவ்விதழில் அது நிறைவடைகிறது. கேந்திரப் பணிகள் பற்றிய விபரமான அறிக்கையும் வெளியாகின்றது.

வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!


Saturday, 3 April 2021

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் மார்ச் - 2021 இதழ் உலகத் தண்ணீர் தினத்தைக் கெரண்டாடும் வண்ணம் அழகிய அட்டைப் படத்துடன் கங்கா தேவியை வணங்குகிறது. திருக்குறள் பாடல்கள் மாத மந்திரமாக வெளியாகின்றன. கெரரேரனா பாதிப்புக்குப் பிறகு கேந்திரப் பணிகள் புத்துணர்வுடன் திரும்பவும் ஆரம்பித்து இருக்கின்றன. விரிவான அறிக்கைகள் இவ்விதழுக்குப் பெருமை சேர்க்கின்றன.  
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!


 

Monday, 22 February 2021

  

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,

நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் பிப்ரவரி - 2021 இதழ் மஹாசிவராத்ரியை முன்னிட்டு உத்தம பக்தரான நந்தி தேவரின் படத்தை அட்டையில் தாங்கி வருகிறது. நந்தி தேவர் சிவபெருமானிடம் எத்தகைய வரங்களைக் கேரரினார் என்பது ஒரு அழகிய பிரார்த்தனைப் பாடலாக இம்மாத மந்திரமாக வெளி வருகிறது. ஆசிரியர் கட்டுரைப் பேரட்டியில் மிகச்சிறந்த தலைப்பில் பல ஆசிரியர்கள் எழுதிய பகுதிகள் வெளியாகின்றன. இத்துடன் அப்பகுதி நிறைவடைகிறது. விவேகவாணி பத்திரிக்கையின் விளம்பரத்திற்கும், விற்பனைக்கும் பெரும் உதவி செய்த விவேகானந்த கேந்திர விற்பனைப் பிரிவு அதிகாரியும், ஸ்ரீராம பக்தருமான ஸ்ரீ டி. கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் இரங்கல் செய்தி வெளியாகிறது. கதைப் பகுதியில் லட்சிய ஆசிரியரைப் பற்றிய நீண்ட பகுதி நினைவுகூரத் தக்கது, பின்பற்றத் தக்கது.

வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!Wednesday, 20 January 2021

 விவேகானந்த கேந்திர சமாச்சார் 2019 - 2020

சர்வே ஸந்து நிராமயா(எல்லேரரும் நேரயின்றி வாழ்க)


 அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,

நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் ஜனவரி - 2021 இதழ் தியாகராஜ சுவாமிகளின் ஆராதனை விழாவைக் குறிக்கும் வண்ணம் அவருடைய திருவுருவப் ப
டத்தையும் அவருடையப் பிரார்த்தனையாக முனிவர்களை வணங்கும் பாடல் பகுதியும் இடம் பெறுகின்றன.  

சீனாவின் பட்டுப் பாதை பற்றிய ஒரு கட்டுரை துவங்குகிறது. இந்த இதழில் கேந்திரச் செய்திகள் நிறைய வெளியாகின்றன. கேரவிட் நேரயால் அச்சமுறாமல் நிறையப் பணிகள் புரியும் கேந்திரத் தெரண்டர்கள் அனைவரையும் பாராட்டுகின்றேரம்.  

வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!


Saturday, 5 December 2020

 அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,

நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் டிசம்பர் - 2020  ஆண்டாளை திருவுருவப் படமாக அட்டையில் தாங்கி வருகிறது. மார்கழி மாதத்தை திருவெம்பாவை, திருப்பாவை ஓதி புனித உணர்வுடன் கெரண்டாடுவேரமாக! 
வாசகர்களுக்கு கல்பதரு நாள், பெரங்கல் வாழ்த்து ஆகியவற்றை முன் கூட்டியே தெரிவித்துக் 
கெரள்கிறேரம். இவ்விதழில் தேரப்புக்கரணம் பற்றிய விரிவான பகுதி கேள்வி பதிலில் வருகிறது. பாறை நினைவுச் சின்னத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் தவம் புரிந்த டிசம்பர் 25, 26, 27 ஆகிய நாட்கள் பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் வரலாற்றை நமக்கு நினைவூட்டும். 

வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!