Friday, 15 May 2020

விவேகவாணியின் ஏப்ரல் - 2020 இதழ் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை வாசகர்கட்குக் கெரண்டு வருகிறது.

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,

நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் ஏப்ரல் - 2020 இதழ் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை வாசகர்கட்குக் கெரண்டு வருகிறது. 

படைப்பாற்றல் சிந்தனைகளைப் பேரற்றும் வண்ணம் மகாகவி பாரதியாரின் அறிவே தெய்வம் பாடலின் சில வரிகள் இம்மாத மந்திரமாக வெளி வருகின்றன. 

பிரணவம் என்னும் ஓம்காரம் பகுதியில் ஸ்ரீ நித்ய சைதன்ய யதியின் எழுத்துக்கள், கவிதையை

யும், விஞ்ஞானத்தையும் ஆன்மீகத்தேரடு இணைப்பன. வாசகர்கள் கவனித்துப் படிக்க வேண்டும், இன்புற வேண்டும். ஆசிரியர் கட்டுரைப் பேரட்டியில் முதல் பரிசு பெறும் முனைவர் ஜாக்குலின் இசபெல்லா பல தடவை பரிசுகள் வென்றவர். அவர் கட்டுரை பயனுள்ளது. 

மகாத்மா காந்தியின் ஏகாதச விரதக் கவிதைகள் இவ்விதழில் நிறைவு பெறுகின்றன. அதனை அழகுத்தமிழில் கவிதையாக்கிய காலம் சென்ற நாகலிங்கன், நல்லாசிரியர், இயற்கை மருத்துவர், இனியவர்.

Thursday, 5 March 2020

விவேகவாணியின் மார்ச் 2020

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,


நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் மார்ச் 2020 இதழ் காலம் சென்ற கேந்திர அகிலபாரதத் தலைவர் மா. பரமேசுவரன்ஜி அவர்கட்கு அஞ்சலி செலுத்தும் சிறப்பிதழாக வெளி வருகிறது. அட்டையில் அவர் திருவுருவப்படம் வெளி வருகிறது. அவரைப் பற்றி பிரதம மந்திரி மேதகு நரேந்திர மேரதியும், கேந்திரத் துணைத்தலைவர் மா.அ. பாலகிருஷ்ணன்ஜியும் விடுத்த இரங்கல் செய்திகள் வெளியாகின்றன. 

ஸ்ரீராம நவமியை ஒட்டி, கம்பராமாயணத்தில் யுத்த காண்டத்தில் கம்பன் எழுதிய வாழ்த்துப் பாடல் இந்த மாத மந்திரமாக வெளிவருகிறது.
கேந்திரச் செய்திகள் பற்றிய பகுதி சற்று விரிவாகவே இருப்பதால் வழக்கமான பகுதிகள் சில விடுபட்டிருக்கின்றன.

வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Saturday, 29 February 2020

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் பிப்ரவரி – 2020 இதழில் மஹாசிவராத்ரியை முன்னிட்டு அட்டைப் படத்தில் நடராஜர் படமும் மாதம் ஒரு மந்திரமாக ஆதிசங்கரரின் சிவானந்த லஹரிப் பாடலு;ம வெளியாகின்றன. குழயரசுத் தலைவரின் கன்னியாகுமரி விஜயம் கேந்திர வளாகத்தில் அவர் ஆற்றிய உரை பற்றிய தகவல் தொகுப்பு படங்களுடன் வெளியாகிறது. சமர்த்த பாரதப் பருவம் பரவலாக கேந்திரக் கிளைகளில் கொண்டாடப்பட்டது. கீதைத் திருவிழா அன்னப10ஜை திருவிளக்குப் ப10ஜை பற்றிய செய்திகளும் நிறையவே வெளியாகின்றன.
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறோம்.  

Wednesday, 22 January 2020

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் ஜனவரி - 2020 இதழ் பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் பெரன்விழா ஆண்டின் இலச்சினையை (லேரகேர) அட்டைப் படமாகத் தாங்கி வருகிறது. பெரன்விழா ஆண்டை முன்னிட்டு பாறை நினைவுச் சின்னத்தின் வரலாறு பற்றிய தெரடர் கட்டுரைகளை வெளியிட்டு வருகிறேரம். கேள்
வி, பதில் பகுதியில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட அன்பர் ஒருவரின் பல கேள்விகள் இடம் பெறுகின்றன. பசுமைப் பேரராளியின் வாழ்க்கை வரலாறு, நம்மைத் திடுக்கிடச் செய்யும் திருப்பங்களுடன் வெளி வருகிறது. நற்குணவளர்ச்சிக் கட்டுரையும், முழுமையான பன்முக வளர்ச்சிக் கட்டுரையும் கவனித்துப் படிப்பதற்கு உரியன. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் பிறந்த நாள், சிவராத்ரி முதலிய முக்கிய பண்டிகைகள் வரும் நாட்களை அவற்றின் பெரருள் உணர்ந்து கெரண்டாட இறையருள் துணை நிற்குமாக!
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Saturday, 14 December 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்களுக்கு,
நமஸ்காரம். விவேகவாணியின் டிசம்பர் - 2019 இதழ் குருநானக் தேவரின் 550-வது பிறந்த நாள் விழாவைக் கெரண்டாடும் வண்ணம் அவருடைய திருவுருவப் படத்தையும், அவரேரடு தெரடர்புள்ள டேரா பாபா நானக், கர்த்தாபூர், குருத்வாராக்களின் படங்களையும் தாங்கி வருகிறது. அந்த அவதாரப் புருஷர் எழுதிய ஜப்புஜியின் முழு மெரழி பெயர்ப்பை வெளியிடுவதில் விவேகவாணி பெருமைகெரள்கிறது.
ஆசிரியர் கட்டுரைப் பேரட்டியின் கடைசிப் பகுதி வெளியாகிறது. இவ்வாண்டு கட்டுரைப் ே பாட்டியில் கலந்து கெரண்டு பரிசு ெ பற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களின் கட்டுரைகளின் பகுதிகள் வெளியிட முடிந்தது மகிழ்ச்சி தருகிறது. ஆசிரியப் பெருமக்களுக்கு அவர்களுடைய கடுமையான உழைப்பைப் பேரற்றி நாம் செலுத்தும் மரியாதை ஆகும். சுப்பிரமணியப் புஜங்கத்தின் நிறைவுப் பகுதி
மா. அ. பாலகிருஷ்ணன்ஜியின் அனுபவங்கள், பிற கட்டுரைகள் கவனத்திற்குரியவை. டிசம்பர் 25 முதல் ஜனவரி 12 வரை சமர்த்த பாரதப் பருவம் கேந்திரக் கிளைகளால் உற்சாகத்துடன் கெரண்டாடப்படும். அன்பர்கள் பங்கேற்க அழைக்கிறேரம்.   
வாசகர்கள் வாழ்வில் நலன்கள் அனைத்தும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!