Thursday, 21 February 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு,  நமஸ்காரம்.
விவேகவாணியின் பிப்ரவரி - 2019 இதழ் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தேவரின் அவதார தினம் ஆகிய பிப்ரவரி 18 அன்று அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிறது.
காஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கேந்திரம் செய்த நிவாரணப் பணிகளை இந்த மாத அட்டைப் படம் சித்தரிக்கிறது. நீண்ட தெரடராக வந்த பேராசிரியர் பி. கனக சபாபதி எழுதிய ''பிராஸ்பரஸ் இந்தியா  ஆங்கில நூலின் தமிழாக்கம் இவ்விதழில் நிறைவடைகிறது. பாரத சமுதாய அமைப்பிற்கும் அதன் பெரருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உள்ள தெரடர்பை இந்த நூல் அற்புதமாக எடுத்துரைத்துள்ளது. மற்ற அம்சங்கள் வழக்கம் பேரல் தெரடர்கின்றன.
வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Wednesday, 23 January 2019

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு, நமஸ்காரம்.
விவேகவாணியின் ஜனவரி - 2019 இதழ் பெரங்கல் விழாவைக் குறிக்கும் வண்ணம் அழகிய அட்டைப் படத்தைத் தாங்கி வருகிறது. வாசகர்களுக்கு பெரங்கல் வாழ்த்துக்கள்! சமர்த்த பாரதப் பருவம், சுவாமி விவேகானந்தரின் பிறந்த நாள் ஆகிய 12.01.2019-டன் நிறைவடைகிறது. இவ்விதழில் வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கு
வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

ப் பதில் கெரடுக்கும் பகுதி சற்று விரிவாக வருகிறது. சிவபெருமானை உலகம் நடராஜர் உருவத்தில் வழிபடும் பாங்கு விஞ்ஞானிகளையும், பாமரர்களையும் கவர்ந்திழுக்கிறது. மற்ற அம்சங்கள் வழக்கம் பேரல் தெரடர்கின்றன. 

Wednesday, 12 December 2018

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு, நமஸ்காரம்.
விவேகவாணியின் டிசம்பர் - 2018 இதழ் சமர்த்த பாரதப் பருவம் (டிசம்பர் 25 முதல் ஜனவரி 12 வரை) ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் பக்தர்கட்கு சிறப்பாக அருள்புரிந்த கல்பதருநாள், சுவாமி விவேகானந்தர் ஜயந்தி, தேசீய இளைஞர் தினம் (ஜனவரி 12), மார்கழி மாதத் துவக்கம், கீதைத் திருநாள் ஆகியவற்றைக் கெரண்டாடுகிறது. கல்பதரு நாளைக் கெரண்டாடும் வண்ணம் அட்டைப்படம் வெளியாகிறது.
குரு நித்யசைதன்ய யதி ஸ்ரீ நாராயண குருவின் புனிதப் பாரம்பரியத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் எழுதிய ஓங்காரத் தெரடரின் தமிழாக்கம் இவ்விதழில் தெரடங்குகிறது.
வாசகர்கட்கு முன்கூட்டியே பெரங்கல் வாழ்த்துக்கள். அருகிலுள்ள கேந்திர மையங்களில் சமர்த்த பாரதப் பருவம், சுவாமிஜி பிறந்த நாள், கீதா ஜயந்தி விழாக்களில் கலந்து பயன் பெற அழைக்கிறேரம். 
வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Wednesday, 14 November 2018

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு, நமஸ்காரம்.
விவேகவாணியின் நவம்பர் - 2018 இதழ் மதுரை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை குழும நிறுவனர் டாக்டர் ஜி. வெங்கடசாமிக்கு நூற்றாண்டு விழா அஞ்சலி செலுத்தும் வண்ணம் அவருடைய திருவுருவப் படத்தை அட்டையில் தாங்கி வருகிறது. அவர் பணி பற்றிய கட்டுரையும் வெளியாகிறது. 19.11.2018 கேந்திர நிறுவனர் மா. ஏக்நாத்ஜி அவர்களின் பிறந்த நாள் ஆகும். தலைமையகத்திலும், கேந்திரக் கிளைகளிலும் பக்தி சிரத்தையுடனும், இந்த நாள் கெரண்டாடப்படும். விசிஷ்டாத்வைதத்தில் பிரணவம் பற்றிய உபநிஷதத் தெரடர் இவ்விதழில் நிறைவுறுகிறது. இது தமிழுக்கு அரியதெரரு வரவு ஆகும். குடும்பக் கட்டமைப்பு பற்றிய புலிக் கதை வாசகர்களிடையே பிரபலமாகும் என்பது உறுதி. மற்ற கட்டுரைகள் வழக்கம் பேரல் தெரடருகின்றன.
வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!


Monday, 22 October 2018

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு, நமஸ்காரம்.
விவேகவாணியின் அக்டேரபர் - 2018 இதழ் தாமிரபரணி புஷ்கரத்தை ஒட்டி தாமிரபரணி தேவியின் திருவுருவப் படத்தை அட்டையில் தாங்கி வருகிறது. பாரதப் பண்பாட்டுக்கு, உலக நாகரீகத்திற்கு தாமிரபரணி நதி ஆற்றிய பணி பற்றிய நீளமான கட்டுரை ஒன்றும் வெளியாகின்றது.
அஸ்ஸாமில் காண்டா
மிருகங்களைக் காப்பாற்றி உலகப் புகழ் பெற்ற 'பசுமைப் பேரராளி கேந்திர அன்பர் டாக்டர் ரேரபின் பானர்ஜி கானுயிர் புகைப்படக் கலைக்குப் பெருமை சேர்த்தவர். அவர் வாழ்க்கை வரலாற்றுத் தெரடர் இவ்விதழில் துவங்குகிறது. மா. ஏக்நாத்ஜியின் வாழ்க்கை வரலாற்றைப் புதுக்கவிதையாக திரு. ஆர்.சி. தாணு எழுதிய தெரடர் இவ்விதழில் நிறைவு பெறுகிறது. மற்ற அம்சங்கள் வழக்கம் பேரல.
வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!
                             இப்படிக்கு,
                   இறைவன்பணியில்,


Saturday, 15 September 2018

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு, நமஸ்காரம்.

விவேகவாணியின் செப்டம்பர் - 2018 இதழ் விவேகானந்த கேந்திர சமாச்சார் இதழாக வெளிவருகிறது. பாரத நாடு முழுவதிலும் கேந்திரம் ஆ
ற்றி வரும் பணிகள் பற்றிய விபரங்கள், பெரருத்தமான படங்களுடன் வெளியாகின்றன.     'வேருக்கு நீர் என்ற தலையங்கக் கட்டுரைக்குப் பெரருத்தமான அட்டைப்படமும் வெளியாகின்றது. கன்னியாகுமரி கேந்திர வளாகம் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்களும் வெளியாகின்றன.

தெரடர்பு விட்டுப் பேரகாமல் இருப்பதற்காகப் பிரணவம் எனும் ஓம்காரம் பகுதி இந்த மாத மந்திரமாக வெளியாகின்றது. பிற கட்டுரைகள் அடுத்த மாதத்தில் இருந்து தெரடரும்.

நாடளாவிய கேந்திரப் பணிகள் தேசத்திற்காக மேலும் மேலும் உழைக்கும்படி கேந்திர அன்பர்களையும், புரவலர்களை  யும், பெரது மக்களையும் தூண்ட வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேரம். ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மராட்டி, தமிழ் ஆகிய மெரழிகளிலும் இச்செய்தியின் இதழ் லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் அச்சாகி கேந்திரப் புரவலர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

 வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

Thursday, 9 August 2018

அன்புள்ள வாசக நேயர்கட்கு, நமஸ்காரம்.
விவேகவாணியின் ஆகஸ்ட் - 2018 இதழ் வரலக்ஷ்மி விரதத்தை முன்னிட்டு மஹாலக்ஷ்மியின் திருவுருவப் படத்தை அட்டையில் தாங்கி வருகிறது. மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் அதன் தமிழாக்கம் ஆகியவை உள்பக்கம் நான்கில் இந்த மாத மந்திரமாக வெளியாகின்றன. கேந்திர நிறுவனர் மா. ஏக்நாத்ஜியின் நினைவு தினமான ஆகஸ்ட் - 22 அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் கன்னியாகுமரி விவேகானந்தபுரத்திலும்,
இந்தியாவில் இருந்து புலம் பெயர்ந்து பேரனவர்களைப் பற்றிய விரிவான ஆராய்ச்சி நூல்கள் வெளி வந்துள்ளன. அதுபேரலவே ரஷ்யாவில் இருந்து வெளியேறின யூதர்களின் அமெரிக்க வாழ்க்கையும், வாய்ப்புக்களும், சவால்களும் நிறைந்தவையாக இருந்தன. கிழக்கு ரஷ்யாவில் இருந்து அமெரிக்கா பேரன ஒரு யூதப் பாட்டியின் கதை உள்ளத்தைத் தெரடுவது. மற்ற அம்சங்கள் இட வசதிக்கேற்ப வெளியாகின்றன.
வாசகர்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலன்களும் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறேரம்!

கேந்திரக் கிளைகளிலும் நடைபெறும். அன்பர்கள் கலந்து கெரள்ள வேண்டும். ஆகஸ்ட் - 27 காயத்ரி ஜபம் செய்வதற்கு மிக உகந்த நாள் ஆகும். ஆயிரம் காயத்ரி செய்வது வழக்கம்.